• Đây là những vé hiện tại đang có, quý khách vui lòng liên hệ booker để thanh toán.
  • Thời gian bảo lưu vé rất ngắn (12h), vì vậy cần nhanh chóng xác thực thông tin !!
  • Hình thức thanh toán bắt buộc là chuyển khoản cho những giao dịch này.
Booking Hãng Hạng Nơi đi Nơi đến Ngày đi SL Tổng tiền
1308250036 VJA Eco SGN HAN 04/09/2013 1 1,295,000
1308300007 JET Starter SGN HAN 04/09/2013 1 1,242,000
1308290014 VJA Eco DAD SGN 05/09/2013 1 800,000
1308250040 VJA Eco BMV SGN 06/09/2013 1 602,000
1308300041 VJA Promo SGN VII 07/09/2013 1 941,900
1308290063 VJA Promo SGN VII 08/09/2013 1 941,900
1308260033 VJA Promo SGN NHA 10/09/2013 1 501,900
1309050004 VJA Eco DAD SGN 10/09/2013 1 998,000
1308300017 VJA Eco DAD SGN 12/09/2013 6 4,700,000
1309040065 VJA Promo NHA HAN 12/09/2013 2 1,883,800
1309040020 VJA Eco HAN SGN 14/09/2013 1 1,163,000
1308300014 VJA Eco SGN HAN 20/09/2013 2 2,104,900
1308290043 VJA Eco SGN BMV 20/09/2013 2 702,000
1308210039 VJA Eco SGN DAD 21/09/2013 1 800,000
1308290025 VJA Eco SGN HAN 02/10/2013 1 1,163,000
1308280023 VJA Eco HUI SGN 05/10/2013 2 1,825,000
1308290040 VJA Eco HPH SGN 06/10/2013 1 1,163,000
1309140005 VJA Eco SGN HUI 08/10/2013 2 1,600,000
1310110030 JET Starter SGN VII 12/10/2013 1 1,416,000
1310170020 VNA EF DLI SGN 18/10/2013 1 1,735,000
1309300055 VJA Eco DAD SGN 21/10/2013 2 1,501,000
1309120060 VNA SS SGN HUI 24/10/2013 2 1,252,900
1310230072 JET Starter SGN HPH 24/10/2013 1 1,592,000
1308300031 VJA Eco UIH SGN 10/11/2013 3 1,412,000
1308300006 VNA SS HAN DLI 25/11/2013 1 1,000,000
1311190007 VNA Ho Chi Minh Bangkok Suvarnabhumi 04/12/2013 2 9,348,000
1308300024 VJA Eco NHA SGN 16/12/2013 1 602,000
1312020094 VJA Eco HAN SGN 30/12/2013 1 1,163,000
1311070118 VJA Eco SGN HPH 15/01/2014 2 3,448,000
GN01160128 VJA Eco SGN UIH 18/01/2014 1 1,467,000
1311100030 JET Starter SGN VII 18/01/2014 1 2,428,000
VJ12310065 VJA Eco SGN UIH 20/01/2014 1 1,324,000
1311150107 VNA EF SGN HAN 28/01/2014 2 6,154,000
1310140108 VNA EF SGN UIH 31/01/2014 2 5,560,000
1312280073 VJA Eco SGN DAD 31/01/2014 1 1,672,000
1312210039 VJA Eco SGN DAD 02/02/2014 8 17,160,000
1312290001 VJA Eco HAN CXR 10/02/2014 1 1,724,000
VJ02130173 VJA Eco HPH SGN 02/03/2014 2 2,652,000
1402190177 VJA Eco HAN SGN 06/03/2014 2 2,377,900
1404020132 VNA DAD SGN 20/04/2014 2 2,520,000
JS04200115 VNA ES SGN UIH 24/05/2014 2 1,690,000
JS06060102 VJA Eco SGN VII 09/06/2014 2 3,644,000
JS06180098 VJA Eco DAD SGN 20/06/2014 11 8,060,000
1407020065 VJA Eco SGN DAD 13/07/2014 2 1,167,000
1406200040 VNA ES HAN DAD 15/07/2014 8 8,968,000
1406260096 VJA Eco DLI VII 18/07/2014 1 1,107,000
JS07310024 VJA Eco SGN HAN 03/08/2014 2 3,298,000
NP08280026 VNA EF SGN DAD 29/08/2014 2 4,440,000
NP08260066 JET Eco DAD HAN 31/08/2014 4 4,330,000
JS09090065 VJA Eco DAD SGN 13/09/2014 2 1,444,000
JS10160100 VJA Eco SGN HUI 18/10/2014 1 653,000
VJ01120088 VNA ES SGN VII 13/01/2015 1 1,910,000
NP01130100 VNA SF SGN HUI 15/01/2015 2 2,635,000
1412220023 VNA SF SGN HAN 21/01/2015 5 10,057,000
VJ01250014 JET Starter SGN HAN 26/01/2015 1 1,083,000
VJ01210159 VJA Eco HAN NHA 06/02/2015 2 2,703,000
VJ11290078 VJA Eco SGN DAD 12/02/2015 4 8,067,000
NP12020080 VJA Eco SGN VII 18/02/2015 1 3,061,000
VJ01260137 VJA Eco SGN HAN 18/02/2015 1 3,294,000
VJ02190057 VNA EF VII SGN 20/02/2015 1 3,100,000
NP10260079 VJA Eco SGN HUI 20/02/2015 1 1,573,000
JS02190009 JET Starter PQC SGN 25/02/2015 1 1,809,000
VJ02260218 VNA ES VII SGN 13/03/2015 2 2,557,800
VJ01090158 VJA Eco HAN SGN 14/03/2015 8 8,608,000
VJ03130019 VJA Eco SGN THD 08/04/2015 2 1,991,000

** Khi gọi điện cho booker xin vui lòng nói rõ "mình chọn booking nào nhé"

www.vemaybaynamphuong.com